Id-kontroll och chipmärkning av häst

Emma Lindahl är utbildad id-kontrollant och chipmärkare för alla hästraser utom travhästar.

Alla hästar inom EU ska ha hästpass. Ett hästpass gäller hela hästens liv. Om din häst är född den 30 juni eller tidigare ska den ha pass den 31 december samma år. Om din häst är född den 1 juli eller senare ska den ha pass senast då den är sex månader. För att skaffa ett hästpass vänder du dig till avelsorganisationen för din hästras. Kostnaden för hästpass varierar mellan de olika organisationerna.
Läs mer om hästpass på Jordbruksverkets hemsida

Alla hästar som får nytt pass ska vara märkta med chip. Alla hästar kommer också att få ett Universal Equine Lifetime Number (UELN) när de registreras. Numret motsvarar våra personnummer och följer hästen hela livet. Ett hästpass i kombination med att hästen är märkt gör att det går att spåra hästen. 

En id-kontrollant och chipmärkare kontrollerar alltså hästen och ritar av den på ett konturdiagram, samt märker hästen med ett chip.

Att tänka på inför id-kontrollen och chipmärkningen

  • Hästen ska vara torr och ren så att alla tecken syns
  • En hästvan person bör närvara för att hålla i hästen
  • Ha med dig hästens originalpapper (betäckningsrapport eller hästpass)
  • Vid chipmärkning behövs en lämpligplats att vara på, t.ex. en box eller en stallgång

Prisuppgifter

Id-kontroll: 300kr
Chipmärkning: 400kr
Paket id-kontroll & chipmärkning: 600kr
Tillägg för chip som kan läsa hästens temperatur: 50kr
Insamling av tagel inför DNA-analys: 25kr
Id-kontroll för tilläggsregistrering: 200kr
Sedan 2016 måste importerade hästar tilläggsregistrerad i Sverige. Inför tilläggsregistreringen krävs det att man gör en id-kontroll av hästen.
Resekostnad tillkommer. Rabatterat pris vid fler än tre hästar i samma stall.
Betalning kontant, via Swish eller via faktura (vid fakturering tillkommer 25kr).
Alla priser är inkl. moms